sądy

Jakie dane jesteś zobowiązany przekazywać
do Biura Informacji Gospodarczej?

 • grzywny
 • kary zastępcze
 • nawiązki na rzecz Skarbu Państwa
 • kwoty pieniężne stanowiące przedmiot przepadku
 • koszty sądowe
 • pieniężne kary porządkowe na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie

Jak rozpocząć
współpracę

z Krajowym Rejestrem Długów BIG SA w zakresie realizacji ustawowych obowiązków?

 1. 1 Pobierz Formularz Zgłoszeniowy
  (jeśli NIE jesteś klientem KRD BIG SA)
  POBIERZ
 2. 3 Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów

Jst

Jakie dane jesteś zobowiązany przekazywać
do Biura Informacji Gospodarczej?

 • należności alimentacyjne
 • należności z tytułu pieczy zastępczej

Jak rozpocząć
współpracę

z Krajowym Rejestrem Długów BIG SA w zakresie realizacji ustawowych obowiązków?

 1. 1 Pobierz Wniosek o nadanie loginu
  i hasła
  do systemu KRD BIG SA
  (jeśli NIE jesteś klientem KRD BIG SA)
  POBIERZ

Dlaczego
warto wybrać

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej?

 • od wielu lat wspieramy sądy i jednostki samorządu terytorialnego
  w odzyskiwaniu należności
 • zapewniamy stały, 24-godzinny dostęp do aktualnego, unikalnego
  i wiarygodnego źródła informacji o zobowiązaniach finansowych
  przedsiębiorców i konsumentów
 • udostępniamy szeroki wachlarz narzędzi wspierających wewnętrzne
  procesy monitoringu należności
 • posiadamy silne fundamenty merytoryczne w obszarze prawa, informatyki
  oraz bezpieczeństwa informacji
 • Do korzystania z usług Krajowego Rejestru Długów BIG SA zobligowała nas ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jesteśmy przekonani, że podpisując umowę z liderem na rynku informacji gospodarczej dokonaliśmy słusznego wyboru, na który miał również wpływ
  w miarę prosty w obsłudze, a zarazem dający wiele możliwości system informatyczny.

  Danuta Fabich Kierownik Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie

 • Skuteczność KRD BIG SA wiąże się w szczególności z rozpoznawalnością logo.
  Marka KRD jest dobrze znana dłużnikom, którzy w obawie przed dopisaniem do rejestru KRD BIG SA, a co za tym idzie ograniczeniem możliwości konsumenckich i gospodarczych, spłacają zaległe należności.

  Marta Ziarek Dyrektor Sądu Okręgowego
  w Tarnobrzegu

 • Współpraca przebiega bardzo sprawnie. Firma wykazuje się dużym profesjonalizmem, a nieocenioną zaletą pracowników jest umiejętne przekazywanie wiedzy w przypadku jakichkolwiek pytań z naszej strony.

  mgr Iwona Mikołajczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Stupsku

Masz
pytania?

Skontaktuj się z nami!

71 773 62 30 sady@krd.pl
71 773 62 20 gmina@krd.pl