za darmo
monitoruj swoją firmę!

Dowiedz się pierwszy, kto szukał informacji o Twojej firmie lub dopisał ją
do Krajowego Rejestru Długów BIG SA.

Włączając bezpłatny monitoring 1 masz możliwość szybkiej reakcji
w przypadku trafienia na listę dłużników
2 wiesz, kto i kiedy sprawdzał Twoją firmę

Wypełnij formularz

więcej

"Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty zgoda nie zostanie odwołana, a w razie odwołania zgody przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kaczmarski (www.kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego."

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami

71 77 36 201

Wypełnij formularz
Konsultant zweryfikuje Twoje dane
Dostaniesz Raport o swojej Firmie i informację o każdej zmianie ZA DARMO

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, zwany dalej KRD BIG SA, dbając o ochronę prywatności użytkowników korzystających z jego serwisów internetowych przedstawia poniżej zasady polityki prywatności, w tym reguły dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851, kapitał zakładowy 4.000.000 zł, wpłaconym w całości, NIP: 895-17-94-707, REGON: 932913319.

Administrator danych informuje, że podanie danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail) jest dobrowolne i mogą być one przetwarzane i wykorzystywane dla promowania działalności prowadzonej przez KRD BIG SA oraz podmioty powiązane. Zaakceptowanie tego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony konsultanta pod wskazany w formularzu numer telefonu lub adres e-mail.

Informujemy, że rozmowy prowadzone przez konsultantów są nagrywane, a wysyłając formularz zgłoszeniowy wyraża Pani/Pan na to zgodę. Zgłoszenia są realizowane w godzinach pracy biura, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.30.

Jednocześnie informujemy, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, zgodnie z polityką prywatności KRD BIG SA, dostępną na stronie internetowej www.krd.pl. W celu zmodyfikowania lub usunięcia Pani/Pana danych prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: polityka.prywatnosci@krd.pl.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż KRD BIG SA stosuje na swoich stronach internetowych pliki cookies ustawiane przy 'wejściu' i 'wyjściu' z Serwisu. Nie są one wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Więcej informacji o plikach cookies odnaleźć można w Polityce Prywatności, opublikowanej na stronie głównej KRD BIG SA.