O bezpieczeństwo finansów
naszej Spółdzielni

troszczy się Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

Krajowy Rejestr Długów BIG SA stanowi źródło informacji
o zadłużeniu i zwyczajach płatniczych firm i osób prywatnych.
Z informacji gospodarczych zgromadzonych w Rejestrze
korzystają instytucje, konsumenci oraz przedsiębiorstwa
ze wszystkich gałęzi gospodarki.

Nie zalegasz z opłatami?

Mieszkańcy, którzy regulują swoje płatności w terminie mają prawo
otrzymać Informację Pozytywną na swój temat.

Informacja Pozytywna to oficjalne potwierdzenie, że uregulowałeś
płatności nie później niż w ciągu 29 dni od daty wymagalności.
To także świadectwo Twojej uczciwości i wiarygodności finansowej.

Co zyskują rzetelni
mieszkańcy?

Zbierając Informacje Pozytywne na swój temat budujesz własną
pozytywną historię płatniczą. Dostęp do Informacji Pozytywnych
na Twój temat mają m.in. banki, firmy pożyczkowe, instytucje,
firmy telekomunikacyjne. Wizerunek wiarygodnego konsumenta
potwierdzony wysoką Oceną Rzetelności Płatniczej daje Ci możliwość
negocjacji lepszych warunków umów, kredytów i pożyczek.

Jak sprawdzić informacje
na swój temat

zgromadzone w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA?

Każdy mieszkaniec może sprawdzić informacje gospodarcze na swój temat
w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA. Wystarczy założyć bezpłatne konto
w Serwisie Ochrony Konsumenta. Szczegóły na www.konsument.krd.pl.