O bezpieczeństwo finansów
naszej Spółdzielni

troszczy się Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej SA

Krajowy Rejestr Długów BIG SA stanowi źródło informacji
o zadłużeniu i zwyczajach płatniczych firm i osób prywatnych.
Z informacji gospodarczych zgromadzonych w Rejestrze
korzystają instytucje, konsumenci oraz przedsiębiorstwa
ze wszystkich gałęzi gospodarki.

Nie płaciłeś czynszu w terminie?

Lokatorzy, którzy zalegają ze spłatą czynszu mogą zostać dopisani do Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

W rejestrze dłużników widnieją mieszkańcy, których kwota zaległości wynosi
min. 200 zł. Może to być suma zaległości (np. nieopłacany czynsz w poszczególnych
miesiącach) i musi być wymagalna od co najmniej 30 dni.

Jak sprawdzić informacje
na swój temat

zgromadzone w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA?

Każdy może sprawdzić informacje na swój temat
w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA. Wystarczy założyć bezpłatne konto
w Serwisie Ochrony Konsumenta. Szczegóły na www.konsument.krd.pl.