Nad bezpieczeństwem
finansów naszej
Spółdzielni

czuwa Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej SA

Krajowy Rejestr Długów BIG SA stanowi źródło informacji o zadłużeniu i zwyczajach płatniczych firm i osób
prywatnych. Z informacji gospodarczych zgromadzonych w Rejestrze korzystają instytucje, konsumenci oraz przedsiębiorstwa ze wszystkich gałęzi gospodarki.

Nie płaciłeś czynszu w terminie?

Lokatorzy, którzy zalegają ze spłatą czynszu mogą zostać dopisani
do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

W rejestrze dłużników widnieją mieszkańcy, których kwota zaległości wynosi
min. 200 zł. Może to być suma zaległości (np. nieopłacany czynsz w poszczególnych miesiącach) i musi być wymagalna od co najmniej 30 dni.

Jak sprawdzić informacje
na swój temat

zgromadzone w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA?

Każdy mieszkaniec może sprawdzić informację na swój temat
w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA. Wystarczy założyć bezpłatne konto
w Serwisie Ochrony Konsumenta. Szczegóły na www.konsument.krd.pl.