Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, zwany dalej KRD BIG SA, dbając o ochronę prywatności użytkowników korzystających z jego serwisów internetowych przedstawia poniżej zasady polityki prywatności, w tym reguły dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851, kapitał zakładowy 4.000.000 zł, wpłaconym w całości, NIP: 895-17-94-707, REGON: 932913319

Administrator danych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i mogą być one przetwarzane i wykorzystywane dla promowania działalności prowadzonej przez KRD BIG SA. Zaakceptowanie tego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony konsultanta KRD BIG SA pod wskazany w formularzu numer telefonu lub adres e-mail.

Informujemy, że rozmowy prowadzone przez konsultantów są nagrywane, a wysyłając formularz zgłoszeniowy wyraża Pani/Pan na to zgodę. Zgłoszenia są realizowane w godzinach pracy biura, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.30.

Jednocześnie informujemy, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, zgodnie z polityką prywatności KRD BIG SA, dostępną na stronie internetowej www.krd.pl. W celu zmodyfikowania lub usunięcia Pani/Pana danych prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: polityka.prywatnosci@krd.pl.